Developers Mobile Apps – Flutter hoặc Native

Cần tuyển vị trí Developers Mobile Apps Tổng Công ty Công Nghiệp Công Nghệ Cao Viettel (VHT) trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn  thông Quân đội, được thành lập từ tháng 02/2011 với hơn 1200 nhân […]

Embedded Software Engineer (Từ 1 năm kinh nghiệm)

Embedded Software Engineer (Từ 1 năm kinh nghiệm) Tổng Công ty Công Nghiệp Công Nghệ Cao Viettel (VHT) trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn  thông Quân đội, được thành lập từ tháng 02/2011 với hơn 1200 […]