Giới thiệu về InnoWay.vn

InnoWay.vn là nền tảng IoT Platform do Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) xây dựng, thiết kế theo kiến trúc Microservices, triển khai trên hạ tầng ảo hóa, kết hợp với công nghệ docker và Kubernetes đảm bảo khả năng mở rộng theo chiều ngang, khả năng linh hoạt, tích hợp với các bên thứ 3 và các hệ thống cloud platform khác. Mục tiêu của nền tảng hướng tới các doanh nghiệp phát triển, triển khai các giải pháp IoT nên phải có tính mở, linh hoạt đồng thời tận dụng được các lợi thế của một nhà mạng viễn thông cung cấp thiết bị và kết nối. Với VHT IoT Platform, các nhà phát triển có thể xây dựng các giải pháp kết nối thiết bị lên Cloud, thực hiện phân tích dữ liệu từ các thiết bị theo thời gian thực, và thực hiện tích hợp các dữ liệu với các ứng dụng và dịch vụ web.

Giới thiệu - Nền tảng IoT toàn diện phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt.
Giới thiệu – Nền tảng IoT toàn diện phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt.
Tính năng: 
 1. Cung cấp một nền tảng ổn định, tính sẵn sàng cao.
 2. Cung cấp khả năng xử lý số lượng lớn bản tin (hàng triệu bản tin /giây) và khả năng mở rộng mạnh mẽ, linh hoạt, hoàn toàn không có sự cố trong quá trình mở rộng, bổ sung tài nguyên.
 3. Cung cấp khả năng bảo mật với các cơ chế
  • Xác thực,
  • Phân quyền theo chuẩn Oauth2
  • Mã hóa đường truyền thông qua các giao thức bảo mật (HTTPS, TCP over secure socket).
 4. Cung cấp khả năng kết nối với giao thức HTTP, MQTT.
 5. Cung cấp API quản lý thiết bị và nhóm thiết bị:
  • Quản lý thông tin.
  • Xác thực,
  • Giám sát kết nối,
  • Cập nhật firmware.
 6. Cung cấp API quản lý các hoạt động, sự kiện, quy ước.
 7. Cung cấp dịch vụ cho phép tích hợp ứng dụng bên thứ 3:
  • Tích hợp thông qua API.
  • Cung cấp dịch vụ serverless cho phép thực thi các ứng dụng.