Giới thiệu nền tảng Iot Platform?

Iot platform được đánh giá là nhân tố quan trọng trong việc định hình và phát triển mọi sản phẩm công nghệ hiện đại.Vậy, IoT platform là gì?Một số nền tảng IoT nào phổ biến hiện nay?