Các kỹ sư IoT của Viettel InnoWay phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn thông tổ chức 4 lớp học về IoT.

Sáng ngày 14/09/2022, tại lớp học của Khoa Kỹ thuật Điện Điện Tử – Học Viện  Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, đại diện Kỹ sư Trung tâm nền tảng IoT của Tổng Công Ty Công Nghiệp Công Nghệ Cao Viettel, anh Chu Quang Dần đã có buổi giảng dạy giới thiệu chung về IoT và Nền tảng IoT do Trung tâm IoT của Tổng Công Ty Công Nghiệp Công Nghệ Cao Viettel Nghiên Cứu và phát triển.

Đây là một hoạt động cụ thể được thực hiện hàng năm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trường Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông với Trung tâm IoT nói riêng và Tập Đoàn Viettel nói chung, tạo cơ hội việc làm cho các sinh viên.

Tại buổi giảng dạy, Tổng giám đốc Trung tâm IoT anh Lê Ngọc Quý đã giới thiệu sản phẩm, công nghệ, nền tảng IoT cho các sinh viên tại lớp học.

Có thể nói, quá trình hợp tác và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giữa Học Viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông và Tổng Công Ty Công Nghiệp Công Nghệ  Cao Viettel nói chung và Trung tâm IoT nói riêng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và giới thiệu nền tảng của tập đoàn vào môi trường giáo dục 1 cách dễ hiểu, tiếp cận 1 cách dễ dàng. Như vậy sinh viên tốt nghiệp không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn thành thạo sử dụng các công nghệ mới nhất.

5/5 - (3 đánh giá)

Trả lời